AVG

PRIVACYVERKLARING – Sharina Beauty – mei 2018                                                                  

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sharina Beauty verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Sharina Beauty, of om een andere reden persoonsgegevens aan Sharina Beauty verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Sharina Groot, Sharina Beauty, Klaproos 2, 1716VS Opmeer, KVK nummer: 60526998, te bereikbaar via e-mail info@sharinabeauty.nl of via telefoonnummer: 0683338144.

 

2. Persoonsgegevens

Sharina Beauty verwerkt persoonsgegevens op het moment dat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • Voor- en na foto's

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

Sharina Beauty verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het monitoren van de voortgang van de behandeling
 • Foto's voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar)

 

4. Bewaartermijnen

Sharina Beauty verwerkt en bewaart je persoonsgegevens maximaal 3 jaar of tot het moment dat je verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Sharina Beauty

 

6. Afmelding e-mail berichtgeving

Sharina Beauty gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van Sharina Beauty (www.sharinabeauty.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken en door te nemen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Sharina Beauty verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst of zorgverzekeraar).

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sharina Beauty neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via e-mail info@sharinabeauty.nl of via telefoonnummer: 0683338144

CONTACT

Klaproos 2

1716VS  OPMEER

KvK    : 60526998

 

Tel: 06 833 381 44

Any content images are the copyright of Sharina Beauty, and cannot be used without prior permission.© 2020